waardevolle dagbesteding

Kies je voor dagondersteuning binnen Katrinahome, dan kan je rekenen op begeleiders die je ondersteunen waar jij dit nodig hebt. 

Jouw activiteitenprogramma vertrekt steeds vanuit je persoonlijke wensen, interesses en talenten. We kijken wat jij nodig hebt als persoon. Daarnaast hebben we ook oog voor je specifieke noden in de groep. We streven ernaar dat je je dag zinvol kan invullen.

De ondersteuning die wij aanbieden steunt op 7 pijlers:

  • natuur
  • creativiteit
  • communicatie
  • huishoudelijk werk
  • beleving
  • sport en beweging
  • arbeidsmatig werk

Elk van deze pijlers ontplooit een waaier aan dynamische en flexibel georganiseerde activiteiten, op maat van jouw interesses en specifieke talenten. We bieden deze activiteiten intern aan in onze dagcentra, maar we kunnen ook met jou op zoek gaan naar een externe werkplek. (bvb. werken als vrijwilliger in een school, een wereldwinkel,... ).

Atelierbegeleiders bieden je de nodige zorg en ondersteuning op de verschillende levensdomeinen in functie van je activiteitenprogramma. De nadruk ligt dus op assistentie en ondersteuning op de momenten dat je aanwezig bent in de dagbesteding.

Impressie van Den Buiten naar aanleiding van de Dag van de Zorg 2017